Ethische Code voor Healers - Lichtwerkers - Therapeuten

 

Als beoefenaar van de subtiele - energiegeneeskunde en complementaire zorg doe ik de volgende beloften:

 

 • Ik beloof mijn cliënten te helpen en niet te schaden
 • ik beloof de instrumenten en toegepaste technieken te kennen en te respecteren. Ik begrijp dat alle energie medicijn is en zal de instrumenten en technieken van de 'subtiele- energiegeneeskunde niet gebruiken zonder volledige kennis van hun effect. Hiertoe kunnen geluid, muziek, woorden, licht, kleuren, aanraking, geuren, kruiden en vele andere technieken behoren.
 • ik beloof aan training en scholing te blijven werken
 • ik beloof alleen te handelen wanneer ik daartoe gekwalificeerd ben
 • ik beloof niet over mijn professionele grenzen te gaan door me te begeven in praktijken die buiten mijn opleiding- en kenniskader vallen 
 • ik beloof niet over mijn professionele grenzen te gaan door een cliënt aan te bevelen van andere behandelingen af te zien
 • ik beloof cliënten andere professionals of specialisten aan te bevelen als dat beter is voor hun helingsproces
 • ik beloof met de geëigende autoriteiten contact op te nemen, wanneer ik weet dat mijn client in gevaar is of mijn client een gevaar voor zichzelf af anderen is
 • ik beloof mijzelf en mijn grenzen te eren en te respecteren. Mijn persoonlijke waarden, principes en moraal zijn belangrijk en ik zal ze niet opofferen voor mijn werk
 • ik beloof mijn cliënten en hun grenzen te eren en te respecteren
 • ik beloof de anonimiteit van mijn cliënten te beschermen en hun vertrouwen te eren
 • ik beloof de wettelijke regels te kennen die op mijn beroep betrekking hebben en mij hieraan te houden