Wat is Shamballa?

Shamballa is het collectieve bewustzijn van Ascended Masters en Kosmische Ascended Masters. Wie Shamballa toepast ervaart de energie van liefde, rust, harmonie, licht en vrede. Het is de energie die ons eraan herinnert wie we werkelijk zijn, de  aanraking van Shamballa is een energie gewaarwording die je ervaart als thuiskomen. Als je je afstemt op de energie van Shamballa brengt dit een healing op gang en werkt het door in de diverse structuren/lichamen van je zijn. Je werkt met de Ascended Masters en zult ervaren dat het werkt vanuit gelijkwaardigheid. Er zijn diverse vormen van Shamballa Reiki ontwikkeld die helpen om energie door te geven. De energie activatie's zorgen dat de energie in, door en om je lichaam heen gaan stromen en heffen blokkades op. Deze energie geeft het bewustzijn een hogere trilling waardoor je meer in vrede, liefde en harmonie met jezelf en je omgeving kunt leven. 

 

Wat is het verschil tussen Shamballa-Reiki t.o.v. Reiki?

Reiki maakt gebruik van één energiebron, door de bron van Reiki samen te voegen met de Ascended Masters vanuit de Shamballa Dimensie kan het worden aangeduid als Shamballa Reiki. Beide methodes geven de mogelijkheid om een kanaal van kracht, licht en liefde te zijn. Beide stellen ons in staat om verbinding te krijgen met de oneindige en onvoorwaardelijke liefdesbron, beide gaan door alle bewustzijnslagen en dimensies heen. Shamballa-Reiki Multidimensional Healing maakt gebruik van Reiki technieken en symbolen, de energie van Reiki is versleuteld aan de energie vanuit de Shamballa dimensie. Wie verbinding krijgt met de Shamballa dimensie mag alle Reiki kennis gebruiken, wie Reiki volgt kan geen kennis ontvangen vanuit de Shamballa dimensie. Reiki is herontdekt door de Japanse dokter Usui en wordt vooral gebruikt en gezien als behandelmethode een wijze van genezing voor jezelf en voor de ander. Voor Reiki gelden door de Japanse achtergrond van de grondleggers bijbehorende leefregels en methodes, vastgestelde handposities en voorschriften bij behandelingen. Shamballa is specifiek op deze nieuwe tijd van toepassing waarbinnen beperkingen wegvallen. Shamballa is geen vervangend alternatief voor Reiki, beide kunnen elkaar aanvullen.

 

Voor wie is Shamballa geschikt?

Shamballa is toegankelijk zonder veel voorkennis omdat het een open en dynamisch aanbod heeft aan energieën. Voor mensen die zich verder willen ontwikkelen op spiritueel en persoonlijke vlak. De Ascended Masters erkennen dat een ieder van ons zijn eigen proces doorloopt en steunt een ieder hierbij.

 

Wat kenmerkt Shamballa-Reiki Multidimensional Healing?

  • Geen controle
  • Geen vaste systemen en werkwijzen
  • Geen leraren die alles weten
  • Geen geloof of dogma
  • Geen nadruk op genezen
  • Manier van “zijn” en van handelen
  • Vrije toegang tot diverse hulpbronnen voor jezelf en voor anderen
  • Een onschatbare bron aan informatie en leerstof
  • Versnelde ontwikkeling tot leermeester (master) waarbij je je blijft ontwikkelen
  • Andere vorm van ervaren, leven en handelen

 

De Shamballa initiaties op een rijtje

Er zijn 5 levels van de Shamballa-Reiki Multidimensional Healing Cursus. Onderstaand heb ik ze kort op een rijtje gezet. De initiaties (inwijdingen) zijn afstemmingen op de bron-energieën van het energetisch erfgoed van Shamballa. Iedere initiatie betekent dat de toegang tot de bron-energieën vergroot wordt, dat een groter deel van het energetische erfgoed van Shamballa voor de ingewijde toegankelijk is en beschikbaar om mee te werken.

 

De 1ste graad: Je energiekanaal wordt geopend. De afstemming bij de 1ste graad betreft voornamelijk het openen van het kanaal voor energie. 

De 2de graad: Je transformatieproces accelereert en intensiveert. De zuivering die de 1ste graad in gang zet wordt nu doorgevoerd. Je kunt een begin maken met het behandelen van anderen. Verstandig is wel je altijd te realiseren dat zelfliefde start bij de healing van jezelf. Daarom zul je alleen dat kunnen gebruiken voor de ander wat je zelf reeds doorwerkt hebt. 

De 3de graad: Je maakt een begin met je zelf meesterschap en ruimt dichtheid en conditionering in je systeem op met het doel een platform in jezelf te creëren, een platform van zelfverzekerdheid waarop je eigen kracht tot ontplooiing komt. Je kunt nu volledig behandelen, maar zelfliefde staat voorop.

De 4de graad: Je zelf meesterschap wordt sterker verankert in je lichaam. Na de 4de graad beschik je in principe over een voldoende groot kanaal om op andere mensen af te stemmen. Het is niet voorbestemd dat je inwijdingen/afstemmingen zal gaan geven. Het kan ook zijn dat je er iets anders mee gaat doen. Je weet het als het zo ver is.

De 5de graad: Master in de Shamballa Multidimensional Healing. Een inwijding/afstemming in deze graad zal te zijner tijd kunnen gebeuren. Het betekent dat je weet waar je plek is, wat je werk is, en wat je kracht is. Je weet je geleid. Je krijgt de symbolen, mantra’s en manieren aangereikt waarmee je een begin kan gaan maken om zelf de Shamballa energie door te geven. Dit om de onvoorwaardelijke liefde en licht energie door te geven.

 

De achtergrond van Shamballa Multidimensional Healing

Tijdens zijn incarnatie, in de tijd van Atlantis, was Lord St. Germain een hogepriester in één van de grote tempels voor Healing. Er was na verloop van tijd in Atlantis een samenleving ontstaan waarbij heerschappij en macht werd misbruikt door verschillende priesters/priesteressen en leden van de koninklijke familie. Zij bepaalde de regels en zagen zichzelf als superieur en gebruikte gewone mensen als slaaf of om proeven mee te doen. Zoekende naar een oplossing, besloot Lord St. Germain weg te gaan uit Atlantis. Hij vormde en groep van Healers die de INSPIRERS (inspiratoren) werden genoemd. De groep INSPIRERS zochten naar technieken en manieren om de spirituele ontwikkeling van de mensen van Atlantis te verhogen en gelijk te maken met de priesters/priesteressen. Zo zou er geen verschil meer zijn tussen de mensen. Lord St. Germain is een Ascended Master in de nieuwe tijd waarin wij ons bevinden vindt hij dat wij mensen het trillingsniveau kunnen bereiken en er beter mee kunnen omgaan. Voor iedereen die zijn/haar persoonlijke ontwikkeling en trillingsniveau wil verhogen. De energieoverdracht is sneller dan Reiki en vind met een hogere intensiteit plaats. De energie van Shamballa zal je verbinden met de meest volledige uitdrukking van je wezen, waardoor je vervulling zult ervaren in alle aspecten van het leven Het is een vorm van energetische Healing. Het Shamballa-Reiki Multidimensional Healing systeem, welke bestaat uit 352 etherische symbolen (energiefrequenties) is door Dr. John Armitage gekanaliseerd. De etherische symbolen zijn sleutels die de poort openen naar verschillende dimensionale frequenties. Shamballa herkent de MAHATMA (IK BEN) energie, welke een link is naar goddelijkheid uitgedrukt in een diep weten-voelen-leven van de verbinding die eenheid is met al het leven.