Energetische verbinding is wat ons als mens bind aan elkaar, het is in en om ons heen. Ook al is energetische verbinding niet zichtbaar het is wel voelbaar. Het functioneren van jouw als persoon wordt sterk bepaald door de ervaringen die je hebt opgedaan uit je verleden, door opvoeding, het schoolsysteem en de vriendschappen die je bent aangegaan. Ook trauma en karma vanuit je familie stamboom heeft invloed op je functioneren en de wijze waarop je in het leven staat. Systemisch intuïtief werken helpt inzicht te krijgen in deze samenhang voor privé- (familieopstelling) werk- (organisatieopstelling) of groep/klas (school) situatie. De opstelling-methodiek is zinvol bij het bekijken van de (onbewuste/onderstroom) dynamiek en relaties tussen en binnen een groep mensen. Te denken valt dan aan gezin, bedrijf, organisatie, klas, leraren, vrienden. De inzichten die worden opgedaan tijdens het systemische veld is helpend  bij het opheffen van persoonlijke en groepsblokkades of andere weerstanden die zichtbaar worden in de groep. Ik heb mij laten inspireren door o.a. Bert Hellinger, Els van Steijn en Hylke Bonnema en mijn energetische vermogen gebruikt om op mijn eigen wijze systemisch te coachen.

Organisatie opstellingen:

Bent je op zoek naar een manier om je bedrijf efficiënter en vooral effectiever te laten functioneren? De werkthema's die behandel worden in een bedrijfsopstelling geven een dieper inzicht over je bedrijf, de dynamiek en het persoonlijk functioneren van je werknemers. Het doel is om knelpunten op te sporen en zo balans te krijgen en te houden. Zo ontstaat er een gezonde werksfeer en kan iedereen het maximale uit zichzelf halen. De opstellingen die ik toepas hebben een vorm van integrale coaching, aandacht voor elk persoon en de dynamiek tussen werknemer en werkgever en zo zal er een meerwaarde ontstaan die voor iedereen in het bedrijf ten goede komt. 

 

Familie opstellingen:

Bij een familie opstelling zijn de volgende woorden van groot belang en maakt daarmee gelijk het verschil duidelijk tot elke andere vorm van opstellen. Bloedband, de liefde, loyaliteit relaties, voorouders en generaties. Elk mens is een onderdeel van een familie (of je ze nu kent of niet). Elke familie wordt als geheel in een bepaalde richting bewogen door iets dat gemeenschappelijk is voor hen allemaal, dit gaat onbewust en vanuit het energetische veld. Het is als een soort van gemeenschappelijk geweten (ziel) waar ze allemaal deel van uitmaken. Dat geweten (ziel) stuurt de familie waardoor er binnen en een familie vaak de volgende situatie ontstaat:

Als één familielid wordt verworpen/geminacht/vergeten of oneerlijk behandeld dan wordt (door de werking – dualiteit – van dat gemeenschappelijke geweten (ziel) een  ander lid van de familie gekozen om de vergeten/geminachte/oneerlijke of verworpen persoon te representeren.

  Herken jij jezelf hierin, merk je dat je elke keer dezelfde patronen tegenkomt in je leven, ervaar je grote leegte/eenzaamheid/onrust waarvan je niet begrijpt waar het vandaan komt? Ervaar je een 'geheim', 'trauma' in je familie stamboom die wellicht afkomstig is van je voorouders? Kom dan langs en leer over de verborgen onderstroom die onbewust wordt doorgegeven van generatie op generatie, kom los van deze last en zet je zelf op de juiste plek van je familie stamboom.

  Groep opstellingen:

  Systemisch werken in de groep of klas, de dynamiek van de groep zichtbaar maken door allerlei tools in te zetten. Zowel de leerkracht als de leerlingen krijgen inzicht in de processen die bewust of onbewust spelen binnen hun groep. In lastige situaties kan hierdoor de balans worden hersteld en is dit een mooie, effectieve wijze van pedagogisch werk. De klas/groep komt meer in harmonie en de groepsdruk valt weg. Zo kan elk kind zich optimaal ontwikkelen binnen het schoolsysteem. Nazorg en/of individuele therapie zowel op school als in mijn praktijk behoort tot de mogelijkheden. Ook de begeleiding van leerkrachten en interne begeleiders vind ik heel belangrijk om mee te nemen in het systemische werk.

  Individuele opstellingen:

  Wat speelt er in je leven? waarom loopt het niet soepel? Welke patronen herhalen zich elke keer weer? Waar kom je niet los van? Door de onderstroom (onbewuste zijn) zichtbaar te maken in het systemische veld leer je in de beslotenheid van mijn praktijk te zien wat onzichtbaar voor je was. Door de energetische stroom van het veld te veranderen zal alles om je heen in beweging komen en een shift veroorzaken waardoor jij gelukkiger wordt en meer in harmonie en balans door het leven zal gaan. 

  HET HART IS DE HOOFDSTROOM                                                    DE ZIEL IS DE RAADGEVER