Energetische Frequentie - Verhogen

€ 80,00
 • 60 minuten
 • 1 op 1 begeleiding
 • als losse sessie te boeken (ook na traject)
 • interactieve energetische therapie oefeningen
 • verhogen van energetische trillingsfrequentie
 • beter, positiever en comfortabeler in het leven staan
 • bevrijding van angst, boosheid, onzekerheid, onmacht
 • bewustzijnsverhoging
 • kies voor licht, kleur, liefde, blijdschap. 
 • in 7 stappen naar energetische frequentie (prijs is per stap)
 • vergoedbaar via zorgverzekering (per 1-1-23)