Energetische Frequentie - Verhogen

€ 80,00
  • 1 op 1 begeleiding
  • interactieve energetische therapie oefeningen
  • verhogen van energetische trillingsfrequentie
  • beter, positiever en comfortabeler in het leven staan
  • bevrijding van angst, boosheid, onzekerheid, onmacht
  • bewustzijnsverhoging
  • kies voor licht, kleur, liefde, blijdschap. 
  • in 7 stappen naar energetische frequentie