Groep / Klas opstelling

€ 280,00

 

 • 2 dagdelen 
 • intuitief systemisch coachen voor groepen op school
 • kinderen 
 • jongeren
 • lagere en middelbare school
 • groepsproces inzichtelijk maken
 • wat speelt er via de onderstroom bij leerlingen
 • leerkracht opstelling
 • teach the teacher
 • ouder-kind model meenemen in het proces
 • inclusief terugkom moment - nabespreken
 • exclusief 'teach the teacher' systemisch coaching training