Disclaimer

  1. Copyright

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Balance by Nature Therapiepraktijk informatie,  beeldmateriaal (afbeeldingen/foto's/video's), teksten, illustraties, met uitzondering van datgene dat al wordt beschermd onder een reeds bestaand auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht van de website openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden of te verspreiden. Wilt je informatie overnemen of (aangepast) gebruiken, bijvoorbeeld voor eigen gebruik afdrukken en/of downloaden, blog, dan kun je via e-mail contact opnemen met de beheerders van deze website. Zij kunnen je dan schriftelijk toestemming geven. Bronvermelding is altijd verplicht.

 
  1. Aansprakelijkheid
  2. Balance by Nature Therapiepraktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de cliënt de therapiepraktijk onjuist en/of onvolledig heeft ingelicht over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrije tijd besteding.
  3. Balance by Nature Therapiepraktijk is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen die door de cliënt zijn meegenomen naar de therapiepraktijk
  4. Balance by Nature Therapiepraktijk besteedt de uiterste zorg aan de informatie die op de website beschikbaar wordt gesteld, maar kan op geen enkele wijze in staan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. Balance by Nature Therapiepraktijk aan vaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door gebruik van de website of vanwege de onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de website. Komt u onvolledigheden of onjuistheden tegen op de website dan stellen wij het op prijs dat u de beheerder van de website via een e-mail hierover contacteert.
  5. Balance by Nature Therapiepraktijk is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website plaatsen, bijvoorbeeld als reactie op een bericht, en kan dan ook niet voor eventuele schade als gevolg hiervan aansprakelijk worden gesteld.
  6. Balance by Nature Therapiepraktijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het plaatsen van auteursrechtelijk materiaal door bezoekers van de website.
  7. Balance by Nature Therapiepraktijk streeft ernaar dat de website voortdurend toegankelijk is, maar Balance by Nature is niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen wanneer om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is of niet correct functioneert. Balance by Nature kan niet garanderen dat de website vrij is van virussen of andere verstorende elementen.
  8. De website van Balance by Nature  kan hyperlinks naar websites van derden bevatten of hier onrechtstreeks naar verwijzen. Dit impliceert geen goedkeuring van de inhoud hiervan. Balance by Nature  is niet aansprakelijk voor de inhoud en kenmerken van deze websites en eventuele schade die hierdoor wordt veroorzaakt.

Wijzigingen

Balance by Nature Therapiepraktijk behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de website naar eigen inzicht en op welk moment dan ook te veranderen. Balance by Nature Therapiepraktijk is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verandering of de beëindiging van de website.