ZORGVERZEKERING EN VERGOEDINGEN

Hoe zit dat met de zorgverzekering en jouw behandeling?

Wat moet je doen om vergoedingen te ontvangen voor je sessie

 • Zorg (liefst vooraf) dat je op de hoogte bent van de vergoedingen die je dient te ontvangen vanuit jouw zorgverzekeraar.
 • Over het algemeen kun je ervan uitgaan dat de vergoedingen staan onder je kopje 'alternatieve zorg' van je zorgverzekeraar. Bij twijfel neem contact op met je verzekeraar.
 • Na je betaling in de praktijk stuur ik je via email een factuur toe.
 • Hierop staan alle gegevens die je nodig hebt om te declareren bij je verzekeraar.
 • Je behandeling en/of sessie kan geheel of gedeeltelijk vergoed worden door jou eigen zorgverzekeraar.
 • De meeste verzekeringen keren een deel uit van je gemaakte kosten, dat kan gaan om een bedrag van 40,00/45,00 euro. In sommige gevallen wordt het volledig vergoed.
 • De factuur dien je zelf in te sturen naar je zorgverzekeraar.
 • Vergoeding hangt af van welke polis (basis/ aanvullend/ extra aanvullend) je hebt en bij welke zorgverzekeraar je bent aangesloten.
 • Je doet er goed aan om zelf vooraf navraag te doen of jij in aanmerking komt voor vergoeding (check je verzekering).
 • Na je sessie kan er geen restitutie plaatsvinden als blijkt dat je de sessie niet vergoed wordt.
 • Ik ben aangesloten bij een beroepsvereniging (CAT Vergoedbaar) die let op professionaliteit en vakbekwaamheid voor haar leden.
 • Deze beroepenverenging visiteert jaarlijks en ziet toe op voldoende en verplichte bij en nascholing per jaar.
 • Ze voeren jaarlijkse kwaliteitscontroles en ik draag zorg voor intervisies.
 • Niet alleen de eisen en de kosten die een beroepsvereniging met zich meebrengt zijn voor mij belangrijk.
 • Werken volgens de HAM code en het niet doorvoeren van onnodig hoge kosten naar de client is waar ik goed op let. 

In mijn praktijk:

 • Ben ik aangesloten bij KvK - WKKGZ - WTZA - CAT COLLECTIEF - CAT VERGOEDBAAR - GAT geschillencommissie - BAT beroep/bedrijf aansprakelijkheid verzekerd - DE HUIDPROFFESIONAL - ZORG voor ZZP - intervisie groepen - Gro opleidingen -KTNO 
 • Volg ik jaarlijks diverse (geaccrediteerde - CTNO/KTNO) studies/bij en nascholingen en verplichte Plato scholing PSBK/MBK
 • Werk ik complementair aan de reguliere zorg d.w.z. aanvullend/ondersteunend op de reguliere westerse zorg
 • Werk ik alternatief en altijd vanuit een holistische visie d.w.z. denkend vanuit de mens als 1 geheel
 • Ben ik vakbekwaam, heb ik een schatkist aan vakkennis en aan eigen wijsheid
 • Is het schoon, veilig, verantwoord, vertrouwd
 • Stel ik hoge eisen aan service en dienstverlening
 • Is iedereen welkom
 • Draag ik zorg voor jouw welbevinden en werken we aan je zelfherstellend vermogen op jou eigen wijze

Verzekeraars

2024    Op dit moment zijn onderstaande verzekeringsmaatschappijen aangesloten bij mijn branchevereniging en vergoeden een (deel) van je behandeling in mijn praktijk. Het komt nog steeds te vaak voor dat verzekeringsmaatschappijen gekoppeld zitten aan andere brancheverenigingen en zelfs aan opleiders binnen de alternatieve zorg - ik noem dit 'vriendjespolitiek/ machtsmisbruik'. Mijn brancheorganisatie doet daar niet aan en daarom heb ik mij bij hen aangesloten. Steeds meer verzekeringen sluiten zich bij mijn branchevereniging aan. Maar als die van jou dat niet heeft gedaan, wat betekent dit dan voor jou als cliënt? Helaas is de kans dan klein dat je voor vergoeding in aanmerking komt omdat deze niet is aangesloten bij CAT Vergoedbaar. Vraag het voor de zekerheid na bij je eigen verzekeraar en zo nodig stap aan het einde van het jaar over naar een verzekeraar die wel in aanmerking komt. Onderstaand de verzekeraars die vergoedingen geven binnen de alternatieve zorg in 2024: 

Zilveren Kruis

Avero Achmea

FBTO

OZMenzis - ook coaching

PMA - ook coaching

Anderzorg - ook coaching

ONVZ

PNOzorg

VvAA

De Friesland

CAT Minderjarigen Toestemmingsformulier Uitprintversie
PDF – 187,2 KB 256 downloads
CAT Behandelplan Uitprintversie
PDF – 188,9 KB 192 downloads