Betaling

Betaling

 • Balance by Nature Therapiepraktijk vermeldt de prijzen zichtbaar op de website en in de praktijk.
 • De vermelde prijzen zijn btw vrij.
 • Voor ondernemers geldt dat de factuur moet worden voldaan voor aanvang van de workshop.
 • Pas na betaling van factuur staat u ingeschreven voor de training of cursus. 
 • Wanneer u de training/ cursus tussentijds wenst te beëindigen, dan geldt de betalingsplicht voor het volledige factuurbedrag, er volgt geen restitutie. 
 • Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.
 • De cliënt dient 24 uur voorafgaande aan de coaching of therapie sessie de betaling te verrichten, indien men niet beschikt over directe betalingen.
 • Betaling kan (indien i.o.m. behandelaar) achteraf in de praktijk plaatsvinden d.m.v. tikkie of directe overboeking.
 • Onder betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van Balance by Nature Therapiepraktijk op het tijdstip van de aankoop en/of binnen 24 uur na dagtekening via een erkende vorm van elektronisch betalen.
 • Indien gekozen is voor een training pakket en of coaching/ therapie traject dient men deze te voldoen voorafgaande aan de start van de training en/of behandeltraject, waarna i.o.m. de cliënt de behandelingen worden ingepland.
 • een traject of training/cursus is pas definitief als aan de betalingsverplichting is voldaan.
 • Bij het niet na komen van de geplande behandelingen/ trainingsdagen volgt geen restitutie en is verplaatsen van behandelingen alleen mogelijk in overleg met behandelaar.
 • In termijnen betalen van het traject zal altijd in overleg met cliënt/ student en behandelaar plaatsvinden. 

Beschadiging en diefstal

Wanneer de cliënt meubilair, apparatuur of producten in de praktijk beschadigt, dan heeft Balance by Nature het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.

Diefstal wordt door Balance by Nature altijd direct bij de politie gemeld.

 

Behoorlijk gedrag

De cliënt dient zich in de Therapiepraktijk te gedragen volgens de algemene aanvaardbare normen. Wanneer de cliënt ook na meerdere waarschuwingen ongehoord gedrag blijft vertonen, heeft Balance by Nature het recht om de cliënt zonder opgaaf van reden de toegang tot de praktijk te weigeren. Balance by Nature behoudt zich het recht tot overgaan van het in rekening brengen van gemaakte onkosten. 

Disclaimer

Copyright

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Balance by Nature Therapiepraktijk informatie,  beeldmateriaal (afbeeldingen/foto's/video's), teksten, illustraties, met uitzondering van datgene dat al wordt beschermd onder een reeds bestaand auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht van de website openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden of te verspreiden. Wilt je informatie overnemen of (aangepast) gebruiken, bijvoorbeeld voor eigen gebruik afdrukken en/of downloaden, blog, dan kun je via e-mail contact opnemen met de beheerders van deze website. Zij kunnen je dan schriftelijk toestemming geven. Bronvermelding is altijd verplicht.

 1. Aansprakelijkheid
 2. Balance by Nature Therapiepraktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de cliënt de therapiepraktijk onjuist en/of onvolledig heeft ingelicht over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrije tijd besteding.
 3. Balance by Nature Therapiepraktijk is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen die door de cliënt zijn meegenomen naar de therapiepraktijk
 4. Balance by Nature Therapiepraktijk besteedt de uiterste zorg aan de informatie die op de website beschikbaar wordt gesteld, maar kan op geen enkele wijze in staan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. Balance by Nature Therapiepraktijk aan vaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door gebruik van de website of vanwege de onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de website. Komt u onvolledigheden of onjuistheden tegen op de website dan stellen wij het op prijs dat u de beheerder van de website via een e-mail hierover contacteert.
 5. Balance by Nature Therapiepraktijk is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website plaatsen, bijvoorbeeld als reactie op een bericht, en kan dan ook niet voor eventuele schade als gevolg hiervan aansprakelijk worden gesteld.
 6. Balance by Nature Therapiepraktijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het plaatsen van auteursrechtelijk materiaal door bezoekers van de website.
 7. Balance by Nature Therapiepraktijk streeft ernaar dat de website voortdurend toegankelijk is, maar Balance by Nature is niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen wanneer om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is of niet correct functioneert. Balance by Nature kan niet garanderen dat de website vrij is van virussen of andere verstorende elementen.
 8. De website van Balance by Nature  kan hyperlinks naar websites van derden bevatten of hier onrechtstreeks naar verwijzen. Dit impliceert geen goedkeuring van de inhoud hiervan. Balance by Nature  is niet aansprakelijk voor de inhoud en kenmerken van deze websites en eventuele schade die hierdoor wordt veroorzaakt.

Wijzigingen

Balance by Nature Therapiepraktijk behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de website naar eigen inzicht en op welk moment dan ook te veranderen. Balance by Nature Therapiepraktijk is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verandering of de beëindiging van de website.

Ethische Code voor Healers - Lichtwerkers - Therapeuten

Als beoefenaar van de subtiele - energiegeneeskunde en complementaire zorg doe ik de volgende beloften:

 • Ik beloof mijn cliënten te helpen en niet te schaden
 • ik beloof de instrumenten en toegepaste technieken te kennen en te respecteren. Ik begrijp dat alle energie medicijn is en zal de instrumenten en technieken van de 'subtiele- energiegeneeskunde niet gebruiken zonder volledige kennis van hun effect. Hiertoe kunnen geluid, muziek, woorden, licht, kleuren, aanraking, geuren, kruiden en vele andere technieken behoren.
 • ik beloof aan training en scholing te blijven werken
 • ik beloof alleen te handelen wanneer ik daartoe gekwalificeerd ben
 • ik beloof niet over mijn professionele grenzen te gaan door me te begeven in praktijken die buiten mijn opleiding- en kenniskader vallen 
 • ik beloof niet over mijn professionele grenzen te gaan door een cliënt aan te bevelen van andere behandelingen af te zien
 • ik beloof cliënten andere professionals of specialisten aan te bevelen als dat beter is voor hun helingsproces
 • ik beloof met de geëigende autoriteiten contact op te nemen, wanneer ik weet dat mijn client in gevaar is of mijn client een gevaar voor zichzelf af anderen is
 • ik beloof mijzelf en mijn grenzen te eren en te respecteren. Mijn persoonlijke waarden, principes en moraal zijn belangrijk en ik zal ze niet opofferen voor mijn werk
 • ik beloof mijn cliënten en hun grenzen te eren en te respecteren
 • ik beloof de anonimiteit van mijn cliënten te beschermen en hun vertrouwen te eren
 • ik beloof de wettelijke regels te kennen die op mijn beroep betrekking hebben en mij hieraan te houden

Klachten

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie:

https://gatgeschillen.nl

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie:

https://gatgeschillen.nl/beroepscode

 

 

 

Privacy Statement CAT Vergoedbaar

Algemene voorwaarden CAT Vergoedbaar

Afspraak / Reservering

Via de online afspraken tool kun je een afspraak / reservering maken. Om 'no-show' te voorkomen en ik niet voor niets zit te wachten op een cliënt die niet komt heb ik een extra inlog geplaatst op de afspraken tool.

Na het maken van de afspraak ontvang je via email of whatsapp een betaal link die je mag voldoen, daarna is je reservering definitief.

Het is altijd in schriftelijk overleg met behandelaar als de betaling achteraf plaats zal vinden.

Balance by nature behouden zicht het recht om de afspraak / reservering te annuleren als niet wordt voldaan aan de algemene voorwaarden en betalingsbepalingen die Balance by nature therapiepraktijk stelt.

Complementair aan de reguliere zorg

Mijn werkwijze gaat nooit in tegen de reguliere medische wereld maar zal altijd een aanvulling (complementair) zijn.

Ook zal ik nooit ingaan tegen de adviezen van een reguliere arts/specialist of medicatie voorschrift.

Ik ben zowel medisch als psychosociaal geschoold.

Mijn praktijk is erkent door de complementaire en alternatieve zorg en kent (deel)vergoedingen vanuit de zorgverzekeraars