Energie, wat heeft dat met mij te maken?

Gepubliceerd op 26 maart 2024 om 14:36

 

Alles is energie. Wanneer je een stoel zou ontleden tot de kleinste molecuul of nog verder dan zou je ontdekken dat een stoel uit dezelfde materie is opgebouwd als een plant of een mens. Namelijk energie. Kleine deeltjes met een plus of min lading die tegen elkaar aan staan te trillen. Aantrekken en afstoten. De dichtheid van de trillende deeltjes, de tussenruimte tussen deze deeltjes bepaalt hoe vast de vorm van de substantie is. Bij ijs liggen de deeltjes strak tegen elkaar aan en bewegen nauwelijks. Verwarm je ijs, voeg je energie toe, dan zet het ijs uit, de deeltjes gaan meer trillen, de substantie wordt groter en vloeibaar. Er is meer water dan ijs aanwezig door de toevoeging van de energie!!!!! Verwarm je het water door middel van energie dan zet het water uit, de deeltjes gaan harder trillen en krijgen daardoor meer aantrekking en afstotingen. Hierdoor vergroot de onderlinge afstand. (Vergelijk het met de rek van een elastiek. Doe je niets dan blijft het elastiek in rust hangen. Ga je trekken, voeg je energie toe, wordt het elastiek groter maar springt ook weer terug wanneer je het los laat.)

 

Als alles energie is. Dan zijn wij dat ook. En ook onze gedachten. We zien ze wel niet, net als de waterdamp maar ze zijn er wel. De energiedeeltjes van onze gedachten trillen verder van elkaar af zodat het voor ons niet waarneembaar meer is met het blote oog. Maar dat zegt nog niet dat ze er niet zijn! Ze hebben wel minder impact dan het gesproken woord. Het gesproken woord heeft een energie die veel dichter is. Nog steeds niet waarneembaar maar wel te meten met apparatuur en met onze oren. Ook gedachten zijn trouwens te meten met apparatuur! Dus des te dichter de deeltjes trillen des te meer aanwezig is de substantie en des te meer impact heeft die substantie in de ruimte. We kunnen niet door een stoel heen lopen. Wel door iemands gedachtenveld. Gooien we een stoel door een raam dan is het raam stuk. We moeten wel een heel krachtig gedachtenveld creëren wil dat raam stuk gaan. Maar het is te doen. Poltergeist, bewegende voorwerpen, dichtslaande deuren zijn daar een goed voorbeeld van. De impact van wat jij zegt is dus groter dan de impact van wat jij denkt. De impact is er echter wel. Jouw gedachten beïnvloeden wel degelijk jouw omgeving!

 

Je hebt positieve energie en negatieve energie. Plusjes en minnetjes. Met positieve energie zijn we opbouwend bezig. Met negatieve energie afbrekend. Toch kan iets positieve energie lijken maar negatieve energie zijn. Hoe ontdek je nu dat iets positief is of negatief? Dat is moeilijk omdat dat voor iedereen verschilt en omdat angst niet altijd herkenbaar is. Hou als criterium het resultaat van jouw actie aan. Wanneer je niet het resultaat bereikt wat je zou willen dan mag je bij jezelf nagaan of het wel zin heeft om zoveel energie ergens in te steken. Wordt de situatie erger of gaat het eerder slechter dan beter, dan is het handig om te stoppen met die energie toevoer.

 

Onze gedachten gaan de hele dag door. Vooral wanneer we ons zorgen maken om iets. We besteden aan alle negatieve gedachten veel aandacht. Althans een groot deel van de mensheid. Er zijn typen die het niet negatief aan zichzelf weergeven maar zich wel zorgen lopen te maken. Wanneer is een gedachte nu positief en wanneer negatief? Ik denk dat een positieve gedachte ons uit de neerwaartse spiraal haalt en een negatieve gedachte ons de spiraal induwt. Wat we feitelijk denken is dus voor iedereen verschillend. Voor de een is de gedachte aan dik zijn heel negatief omdat die gedachte hem vasthoudt aan een negatief zelfbeeld. Voor een ander is de gedachte dik zijn positief omdat dat hem doet denken aan zijn oma die hem op zondag ochtend met zelfgemaakte koekjes op stond te wachten. Negatief of positief is dus voor iedereen verschillend. Het heeft te maken met jouw verleden. Waar relateer je de woorden of ervaring aan. Een gedachte is negatief als de grondslag is geboren uit angst.

 

Wanneer we eenmaal aan onszelf hebben weergegeven dat het niet goed gaat met de mensen waar we van houden, ontstaat de zorg. Zorgen komen voort uit angst. Angst dat bv. je kind het niet gaat redden op school, angst dat je ziek wordt, angst voor het verlies van materie/geldstroom, angst voor het verliezen van onze dierbaren. Angst, angst, angst. In plaats van gewoon de angst te voelen en ervaren waardoor het kan helen gaan we ons zorgen lopen maken. We gaan piekeren, wakker liggen, praten over onze zorgen. Maar we gaan de angst niet aan! Misschien worden we ook wel boos, gefrustreeerd of verdrietig op de maatschappij, het systeem, de mensen om ons heen. We gaan onze angst projecteren op een ander. Zij zijn de schuldige maar uiteindelijk is de grondslag angst. En zolang we dat niet aan onszelf weergeven verliezen we een hoop energie met het onderdrukken van de angst.

 

Al deze zorgen, al dat gepieker, al dat gepraat bereikt ook de mensen die je dierbaar zijn. Je bent nog zo verbonden met hen allemaal; je (klein)kinderen, ouders, partner, vrienden. Je maakt gebruik van een onzichtbare energieband die je met elkaar verbind. Wat jij voelt of zegt wordt ook door hen gevoelt, zo werkt energie nu eenmaal. Al jouw angsten komen dus in energievorm aan iedereen waar jij een energieband mee hebt. Al je gepieker en al je zorgen zijn voelbaar voor je (klein)kind, partner, ouders, vrienden etc. De energie van de mensen om je heen wordt daardoor zwaarder en zwaarder. Overal waar je energie in stopt groeit. Elke energiestoot die je geeft verhoogt het ‘probleem’. Besef dat je met positieve energie opbouwend bezig bent en met negatieve energie je de relatie tot die ander afbreekt. 

Wil jij het verschil maken? Disbalans in je gezin? Begrijp je niets van je (puber)kind?

De kinderen van deze tijd zijn de toekomst voor onze volgende generaties.

Deze nieuwetijdskinderen leven vanuit hun gevoel en intuïtie en ervaren een sterk rechtvaardigheidsgevoel en hebben daardoor een andere opvoeding nodig dan alle generaties voor hen.

Wil je ze beter begrijpen, begeleiden en/of hebben ze jouw ondersteuning hard nodig?

 

Ik heb een aantal cursussen ontwikkeld die je kan volgen, los van elkaar en allemaal dat is aann jou! 

voor wie zijn deze cursussen bedoeld?

voor iedereen die op welke manier dan ook zorgdraagd voot het grootbrengen en opvoeden van kinderen vgevoren in de neiuwe tijd. Ouders, verzorgers, leerkrachten 

Balance bu nature introduceert:

Hamonie by nature - voor kinderen en opvoeders -

In kleine studie groepjes leren hoe we nieuwetijdskinderen van 0 tot 25 jaar zijn onze toekomst. Laten we gaan samenwerken om deze prachtige kinderen beter te begrijpen en te ondersteunen! 

Begin juli zal de eerste groep van start gaan, meld je nu (vrijblijvend) al aan zodat je zeker bent van jouw plekje. 

Hou de socials en deze website goed in de gaten, nu al meer informatie nodig? Neem gerust contact op. 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.