ZORGVERZEKERING EN VERGOEDINGEN

Hoe zit dat met de zorgverzekering en jouw branchevereniging?

Wat moet je doen om vergoedingen te ontvangen voor je sessie

 • Zorg (liefst vooraf) dat je op de hoogte bent van de vergoedingen die je dient te ontvangen vanuit jouw zorgverzekeraar.
 • Over het algemeen kun je er vanuit gaan dat de vergoedingen staan onder je kopje 'alternatieve zorg'.
 • Na je betaling in de salon / praktijk stuur ik je via email een factuur toe.
 • Hierop staan alle gegevens die je nodig hebt om te declareren bij je verzekeraar.
 • Je behandeling en/of sessie kan geheel of gedeeltelijk vergoed worden door jou eigen zorgverzekeraar.
 • De meeste verzekeringen keren een deel uit van je gemaakte kosten, dat kan gaan om een bedrag van 40,00/45,00 euro. In sommige gevallen wordt het volledig vergoed.
 • De factuur dien je zelf in te sturen naar je zorgverzekeraar.
 • Vergoeding hangt af van welke polis je hebt en bij welke zorgverzekeraar je bent aangesloten.
 • Je doet er goed aan om zelf vooraf navraag te doen of jij in aanmerking komt voor vergoeding (check je verzekering).
 • Na je sessie kan er geen restitutie plaatsvinden als blijkt dat je de sessie niet vergoed wordt.
 • Ik ben aangesloten bij een beroepenvereniging (CAT Vergoedbaar) die let op professionaliteit en vakbekwaamheid voor haar leden.
 • Deze beroepenverenging visiteert jaarlijks en ziet toe op voldoende en verplichte bij en nascholing per jaar.
 • Ze voeren jaarlijkse kwaliteitscontroles en ik draag zorg voor intervisies.
 • Niet alleen de eisen en de kosten die een beroepenvereniging met zich meebrengt zijn voor mij belangrijk.
 • Werken volgens de HAM code en het niet doorvoeren van onnodig hoge kosten naar de client is waar ik goed op let. 

In mijn praktijk:

 • Ben ik aangesloten bij KvK - WKKGZ - WTZA - CAT COLLECTIEF - CAT VERGOEDBAAR - GAT geschillencommissie - BAT beroep/bedrijf aansprakelijkheid verzekerd - DE HUIDPROFFESIONAL - ZORG voor ZZP - intervisie groepen - Gro opleidingen
 • Volg ik jaarlijks diverse (geaccrediteerde) studies/bij en nascholingen
 • Werk ik complementair aan de reguliere zorg d.w.z. aanvullend/ondersteunend op de reguliere westerse zorg
 • Werk ik alternatief en altijd vanuit een holistische visie d.w.z. denkend vanuit de mens als 1 geheel
 • Ben ik vakbekwaam, heb ik een schatkist aan vakkennis en aan eigen wijsheid
 • Is het schoon, veilig, verantwoord, vertrouwd
 • Stel ik hoge eisen aan service en dienstverlening
 • Is iedereen welkom
 • Draag ik zorg voor jouw welbevinden en werken we aan je zelfherstellend vermogen op mijn eigen wijze
CAT Minderjarigen Toestemmingsformulier Uitprintversie
PDF – 187,2 KB 59 downloads
CAT Behandelplan Uitprintversie
PDF – 188,9 KB 42 downloads