Familie en organisatie opstellingen - individueel

€ 80,00
  • systemisch coachen met tafel opstelling
  • intuitief systemisch opstellen (actieve vorm)
  • studie keuze methode inzicht krijgen
  • beroepskeuze methode inzicht krijgen
  • methode Bert Hellinger wordt toegepast
  • onderstroom (h)erkennen
  • vanuit bezieling en hart
  • sessie tot 16 jaar max. 1 uur (€ 40,- per sessie)
  • sessie van max. 2 uur (€ 80,- per sessie)
  • vergoeding vanuit zorgverzekering voor coaching/jeugdzorg/therapie