Familie en organisatie opstellingen - individueel

€ 80,00
  • systemisch coachen
  • individueel of op locatie in een groep
  • methode Bert Hellinger wordt toegepas
  • inzicht geven in groeps dynamiek 
  • onderstroom (h)erkennen
  • vanuit bezieling en hart